Hoe werkt het?

De nieuwe tijd vraagt om een ander type organisatie: niet verticaal maar horizontaal, niet hiërarchisch maar organisch, en niet log maar wendbaar. ConComCow stelt deze nieuwe manier van organiseren met hulp van technologie centraal waarmee de optimale kennisdeling uw innovatief vermogen kan versterken.
Vanuit een open vizier en innerlijk kompas verbinden we op de ontwikkeling cq. aantrekking van talentvolle, innovatieve werknemers en ontwikkelen we in gezamenlijkheid waardevolle projecten in Rotterdam. 
Aandacht krijgen, is een geschenk. Met dezelfde aandacht voeren we diepgravende gesprekken en werken we die uit tot verhalen. Dat vraagt tijd, energie en geld. Op mijn kantoor in het Schielandshuis – het huis van de stad – werken we daarom met key- en major accounts waarbij ik de toegevoegde waarde lever voor de verbonden partijen.  Voor elke transactie vraag ik een zakelijke commissie of een fee.
Dit betekent toezicht houden op de personeels-, financiële- en projectadministratie, het bewaken van projectmanagement, de capaciteitsplanning (bemensing) en het administratief en procesmatig begeleiden van offertes en voorstellen. Zo houden we het systeem in balans en werken we aan een nieuw evenwicht met elkaar.
Dit is wat ConComCow, Connecting Communities in Coworking al jaren goed kan, en daarin verandert helemaal niets.