Werkveld

De uitgangspositie van de regio is in principe goed. We hebben sterke economische clusters, we zijn sterk in onderzoek en ontwikkeling en we hebben een jonge bevolking. Daar staat tegenover dat we er niet uithalen wat er in zit; toegevoegde economische en maatschappelijke waarde.
En als we niets doen, lopen we duidelijke risico’s: veel mensen zijn laagopgeleid en ons ondernemersklimaat is nog niet stimulerend genoeg. (uit: Roadmap Next Economy). ConComCow fungeert als intermediair tussen gebruikers en ontwikkelaars van technische producten. ConComCow doet onderzoek, adviseert en faciliteert het ontwikkelen van technologie in de woon-, werk- en leefomgeving zodanig dat wordt uitgegaan van de kenmerken, wensen en behoeften van de verschillende gebruikersgroepen, rekening houdend met trends en de markt.
ConComCow levert waarde op deze actuele vraagstukken. Met het netwerk werken we aan de voorkant van de nieuwste ontwikkelingen in onderwijs, economie en samenleving.
Dit kunnen we realiseren doordat we in de afgelopen vijf jaar een divers netwerk van pioniers hebben opgebouwd in die nieuwe economie. Zo maakt de opdrachtgever altijd van de meest actuele kennis en ervaring gebruik. We leveren waar voor het geld. Kwaliteit staat daarbij voorop.
Een match via ConComCow verloopt altijd in goede harmonie en we leveren op tijd.