Projecten

Sinds 2015 ontwerpen wij voor scholen in Rotterdam projecten waarin we bedrijven – overheid & onderwijs met elkaar verbinden. Het doel hiervan is om leerlingen & leraren ervaring te laten opdoen met de stad als leeromgeving, en bedrijven en overheid te betrekken bij maatschappelijke opgaven in de stad. Zo werkten we voor het Techniek College Rotterdam en voor het Lyceum Rotterdam.

Naast de ervaringen die anderen hierin hebben opgedaan, hebben wij hierin ook een leercurve doorlopen, en zijn we onze design- en onderwijs vaardigheden steeds meer gaan ontwikkelen. Het is een basishouding geworden: je bent nooit te oud / te jong (of wat dan ook), om te leren en jezelf te ontwikkelen. Dat dit kan, zegt veel over de bereidheid van onze opdrachtgevers, er is sprake van vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid en vrijheid. Dit gaat ook wel eens fout, maar ook daarvan wordt geleerd. Zo gaat er eigenlijk nooit iets echt verkeerd.

Wij leiden sinds 2017 ook zelf leerlingen op, en zijn een erkend leerbedrijf in de Human Technology. Dit is een breed vakgebied dat zich richt op het verbeteren van gebruiksvriendelijkheid door middel van creatieve en innovatieve methoden.

We initieerden in 2017 Wij Noord (een netwerk van bewonersinitiatief dat in 2018 in de Wijkraad werd gekozen) en de Eat&Meet New Residents (een avondvullend programma voor nieuwkomers en Rotterdammers). In 2018 werkten we met TU Delft samen aan een paper over voedselinitiatieven in de stad, wat gepresenteerd werd op het Plate Congres.