Duurzaam

Hergebruik van materialen en grondstoffen staat centraal in de filosofie van ConComCow. Zo werken wij op ons tiny office met producten die bij voorbaat een tweede, derde, vierde of vijfde leven kennen. De thee die we schenken is van biologische en lokale kweek en we drinken kraanwater. Boodschappen doen we binnen een omtrek van 30 km.

Op elk stopcontact hebben we een smart schakelaar geïnstalleerd waarmee we ons energieverbruik kunnen reguleren. We werken met waka waka zonneschermpjes. Ook hebben we planten die de lucht zuiveren. Wij leren duurzaam om te gaan met dieren en mensen door middel van contemplatie. We volgen een plastic dieet.

In 2018 ondertekenden wij een Universele Verklaring voor de Rechten van het Materiaal die ervoor moet zorgen dat er niets verloren gaat van de grondstoffen die we hebben. Zo voeren wij met ons tiny office telkens kleine verbeteringen door in het verduurzamen van het Schielandshuis, de stad, de bewoners.

Bezoekadres:
Het Schielandshuis – Huis van de Stad
Korte Hoogstraat 31 3011 GK Rotterdam.